องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการเพื่อรับเงินจ่ายเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 25 ต.ค. 2558 ]315
22 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการเพื่อรับเงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 25 ต.ค. 2558 ]306
23 ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 25 ต.ค. 2558 ]290
24 ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 25 ต.ค. 2558 ]291
25 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 25 ต.ค. 2558 ]270
26 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 25 ต.ค. 2558 ]277
27 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 ต.ค. 2558 ]270
28 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒๕๕๙ [ 12 ต.ค. 2558 ]247
29 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 9 ต.ค. 2558 ]289
30 สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (รักษาพยาบาล) [ 30 พ.ย. 542 ]298
 
|1|2หน้า 3|4