องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


นักวิชาการสาธารณสุข อบต.สามเมือง ร่วมกับ อสม.ตำบลสามเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ขอความร่วมมือ สร้างความเข้าใจกับผู้ดูแลตลาด ร้านค้า ผู้มาใช้บริการ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา


นักวิชาการสาธารณสุข อบต.สามเมือง ร่วมกับ อสม.ตำบลสามเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ขอความร่วมมือ สร้างความเข้าใจกับผู้ดูแลตลาด ร้านค้า ผู้มาใช้บริการ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา (COVID - 19)ระลอกใหม่