องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศให้เจ้าของป้ายที่จะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป. 1 ฯ ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]6
2 ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]6
3 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]9
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]13
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)) [ 22 ต.ค. 2564 ]14
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีหลัง) [ 22 ต.ค. 2564 ]13
7 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง [ 6 ต.ค. 2564 ]22
8 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) [ 20 ก.ย. 2564 ]24
9 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) (ต่อ) [ 20 ก.ย. 2564 ]21
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2563 [ 20 ส.ค. 2564 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6