องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.สามเมืองดำเนินกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดถนนสายหลักและถนนสายรองในหมู่บ้านตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.สามเมืองดำเนินกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดถนนสายหลักและถนนสายรองในหมู่บ้านตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"