องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง โดย นายวิบูลย์ ทาไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ อำเภอสีดา ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุร้องเรียนจากประ


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง โดย นายวิบูลย์ ทาไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ อำเภอสีดา ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับผลกระทบจากการ นำเศษเหล็กมาทิ้งบริเวณพื้นที่บ้านโนนกอก ตำบลสามเมือง และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบข้อร้องเรียน พร้อมให้นำเศษเหล็กดังกล่าวออกจากพื้นที่ตำบลสาเมือง และให้นำไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป