องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.สามเมือง ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านโนนกอก หมู่ 5 ตำบลสามเมือง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในเขตตำบลสามเมือง มอบทุนการศึกษา เยี่ยมชมผลิตผลทางการเกษตร


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.สามเมือง ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านโนนกอก หมู่ 5 ตำบลสามเมือง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในเขตตำบลสามเมือง มอบทุนการศึกษา เยี่ยมชมผลิตผลทางการเกษตร