องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.สามเมือง ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.สามเมือง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ตำบลสามเมือง จัดกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำ คู คลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืช


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.สามเมือง ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.สามเมือง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ตำบลสามเมือง จัดกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำ คู คลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืช ณ บริเวณหนองกระทุ่ม บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลสามเมือง ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"