องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]52
2 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]56
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]53
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]51
5 การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]54
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]52
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]55
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2/2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]56
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]55
10 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]50
 
หน้า 1|2