องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า
ฐานภาษี  มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ราคาประเมินทุนทรัพย์
ผู้เสียภาษี   เจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง  เจ้าของห้องชุด  ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ  (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
ผุู้จัดเก็บภาษี  เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา
การทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เกษตรกรรม  ทำนา ทำไร่ ทำสวน  เลี้ยงสัตว์  เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามที่ประกาศกำหนด
การจัดเก็บ ดูตามสภาพข้อเท็จจริง ทำเกษตรกรรมไม่เต็มพื้นที่ เสียภาษี ตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อเนื่องที่ใช้สำหรับเกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น บ้านหลังหลัก เจ้าของบ้านและที่ดิน/เจ้าของเฉพาะตัวบ้านมีชื่อในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ + ทะเบียนบ้าน (ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน/เจ้าของคนใดคนหนึ่ง มีชื่อในทะเบียนบ้าน
บ้านหลังอื่น ๆ เจ้าของบ้าน มีชือในโฉนด แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
อื่่น ๆ เช่น พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  โรงแรม  อพาร์ทเม้นท์  บ้านให้เช่า ฯลฯ 
ทีว่่าเปล่า/ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่า หรือไม่ทำประโยชน์ในปีก่อนหน้า
รายละเอียดต่างๆ ตามแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2562