องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มฯ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มฯ  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2563