องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]100
12 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]78
13 ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 [ 26 พ.ย. 2561 ]218
14 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2561 ]218
15 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]68
16 ประชาสัมพันธ์แผนพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง [ 6 มิ.ย. 2561 ]230
17 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีและให้ผู้ชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 21 พ.ย. 2559 ]310
18 ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙ [ 2 ก.พ. 2559 ]313
19 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีและให้ผู้ชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙ [ 25 ธ.ค. 2558 ]314
20 ประขาสัมพันธ์ แผ่นพับการชำระภาษ๊ [ 25 ธ.ค. 2558 ]340
 
|1หน้า 2|3|4