องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ปค.4 [ 21 ธ.ค. 2563 ]25
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 [ 21 ธ.ค. 2563 ]25
3 แบบ ปย.1 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ก.ย. 2558 ]391
4 แบบ ปย.1 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ก.ย. 2558 ]487
5 แบบ ปย.1 ส่วนโยธา [ 30 ก.ย. 2558 ]399
6 แบบ ปย.2 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ก.ย. 2558 ]602
7 แบบ ปย.1 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 30 ก.ย. 2558 ]548
8 แบบ ปย.2 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 30 ก.ย. 2558 ]513
9 แบบ ปย.2 ส่วนโยธา [ 30 ก.ย. 2558 ]447
10 แบบ ปย.1 สำนักงานปลัด [ 29 ก.ย. 2558 ]429
 
หน้า 1|2